§1. Allmänt

Dessa köpvillkor ("Avtalet" nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). Novortex AB (Organisationsnummer: 556850-6728) är den säljande parten. Du, ("kunden" nedan), är den köpande parten. Villkoren i detta Avtal är anpassade för försäljning till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (produkter nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på http://www.novortex.com/index.php/products samt via telefon eller e-post.

För att öka tydligheten finns en datummärkning i sidhuvudet. Om villkoren i Avtalet har ändras anges även ett slutdatum. Om slutdatum anges gäller Avtalet till och med kl. 00:00 den dag som Avtalet upphört att gälla. Du som kund får möjlighet att accepterar dessa villkor i samband med din beställning.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§2. Beställning

Hos Novortex AB beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Novortex AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Next" i kassan (steg 4 av 4). När Novortex AB har mottagit din beställning får du e-postmeddelandet "Your order No. XXX is now created at http://www.novortex.com/" till den e-postadress som du angav när du beställde. Novortex AB erbjuder även kunder att göra beställning på telefon: 0704-828229 eller via e-post till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . När du klickar på knappen "Next" sluts detta Avtal.

Handla tryggt med rätt att ändra din beställning
Om du skulle ändra dig har du också möjlighet att ändra din beställning. För ändring av beställning ska du kontakta oss på telefon: +46 704 828229. Ändring av beställning skall meddelas senast kl.17:00 den dag beställningen normalt skulle ha utlevererats.

Handla tryggt med rätt till avbeställning
Om du ångrar dig erbjuder vi dig att avbeställa lagd beställning. För att göra en avbeställning skall du kontakta oss på telefon: +46 704 828229. Avbeställning skall meddelas senast kl.17:00 den dag beställningen normalt skulle ha utlevererats.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdesskatt (moms). Moms för momspliktiga varor och tjänster redovisas i webbutikens kassa enligt gällande skattestats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%. Avgifter för frakt kan tillkomma vid varje beställning, se §7. Leverans i detta Avtal för mer information.

Avgift för outhämtad försändelse
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 750 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§4. Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på http://www.novortex.com/index.php/products är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för produktens användande.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§5. Betalning

Fakturabetalning
Novortex AB erbjuder kunder att betala mot faktura med 30 dagars betalningstid, en aviavgift om kr tillkommer per köp. Om betalning uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 500 kr samt dröjsmålsränta om 10 %. Vid köptillfället görs sedvanlig kreditprövning som i vissa fall kan innebära att en kreditupplysning tas på kunden. Om kunden är privatperson eller enskild näringsidkare skickas en omfrågadekopia till kunden via post. Vid betalning mot faktura kommer kundens uppgifter lagras och hanteras i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll.

Kortbetalning med PayPal
Novortex AB erbjuder kortbetalning via vår betalningspartner Paypal som är auktoriserad med PCI DSS certifiering. Dina kortuppgifter överförs och lagras säkert i krypterad form. Kortet debiteras när du som kund genomfört din beställning, kortbetalning är möjlig med följande korttyper:

-VISA
-MasterCard
-American Express (Amex)

Tillbaka till innehållsförteckningen


§6. Fullgörande

Novortex AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen "Next" i kassan. Novortex AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§7. Leverans

Produkter levereras direkt till den adress du uppgivit vid beställning i samarbete med logistikpartners. Novortex AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Fraktkostnad:

En fraktkostnad om 350 kr inklusive moms tillkommer vid varje beställning och framgår i kassan.

Leveranstid:

Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kommer beställningen dellevereras.

Direktleverans i samarbete med DHL
Direktleverans levereras till företag inom 3-5 helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen skickats från Novortex ABs lager. Direktleverans levereras till dörren, 1 leveransförsök ingår. Vid ytterligare leveransförsök kan avgifter tillkomma, kontakta därför alltid DHL om du inte kan ta emot försändelsen på utsatt tid. Direktleverans som inte kunnat avlämnas återsänds till Novortex AB, du som kund blir då debiterad en återhämtningsavgift om 750 kr inklusive moms. Leveransförsening
Du har som kund inte rätt att häva detta avtal om normal leveransförsening skulle uppstå.

Transportrisk
Risken för försändelse övergår på dig som kund när varan har avlämnats till dig. Det innebär att Novortex AB står transportrisken tills försändelsen har nått dig.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§8. Ångerrätt och återköp

30 dagars bytesrätt
Du har rätt att byta produkt under 30 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka inklusive eventuell fraktkostnad som du betalt i tillgodohavande hos Novortex AB. Tillgodohavande för produkter som återköpts avräknas mot värdet på de produkter som du beställer i samband med utövande av bytesrätten. Skulle värdet på de produkter som du beställt överstiga ditt tillgodohavande måste du betala mellanskillnaden till Novortex AB. I det fall värdet på de produkter som återköps överstiger värdet på de produkter som beställs i samband med bytet kan du använda mellanskillnaden som tillgodohavande vid nästa köp hos Novortex AB. Vid retur av produkter i samband med byte skall du som kund själv betala för returfrakten.

Följande villkor gäller vid byte:
-Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.

Nyttjande av bytesrätten
För att byta produkter, vänligen kontakta oss via e-post på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Retur av produkter
Se §10. Returer nedan för information om returförfarande vid retur av produkter.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§9. Reklamation och garanti

Reklamationsvillkor
Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och Novortex AB eller på annat sätt uppvisar fel som Novortex AB ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på Novortex ABs bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, Novortex ABs ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 30 dagar från leverans genom att kontakta Novortex AB via e-post på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Särskilda villkor:
-Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig produkt ersätts ej av Novortex AB.
-Kunden skall påvisa att felet är ursprungligt.
-Eventuell montering av produkten får ej ha skett efter det att felet uppmärksammats.
-Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats.

Retur vid reklamationsärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§10. Returer

Vid retur av produkter eller material till Novortex AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Novortex AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Novortex AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till Novortex AB är du ansvarig för att produkterna når Novortex AB i oskadat skick. Novortex AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:
Novortex AB
Vangsby11
74020 Vänge
Sweden

Tillbaka till innehållsförteckningen


§11. Förbehåll

Återtagandeförbehåll
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Novortex AB.

Hävningsförbehåll
Novortex AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på http://www.novortex.com/index.php/products. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Novortex AB.

Ändringsförbehåll
Novortex AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på http://www.novortex.com/index.php/products, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Novortex AB och kund.

Ansvarsförbehåll
Novortex AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Novortex ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§12. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Novortex ABs kontroll och som Novortex AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Novortex AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Novortex AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Novortex AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Novortex AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Novortex AB.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Novortex AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Novortex AB.

Reservation för leveransförsening utanför Novortex ABs kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Novortex ABs kontroll, skall inte Novortex AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Novortex AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Novortex AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§13. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Novortex AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Novortex AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Novortex AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet.

Personuppgiftsansvarig:
Novortex AB (Org. 556850-6728)
c/o Lundin, Vangsby 11
74020 VÄNGE

Kunduppgifter som lagras:
-Namn
-Adress
-E-postadress
-Telefonnummer
-Organisationsnummer
-Köphistorik hos Novortex AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:
-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Avregistering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Novortex AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Novortex AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Tillbaka till innehållsförteckningen


§14. Övrigt

Polisanmälan
Novortex AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på http://www.novortex.com/index.php/products och andra publikationer skall de uppgifter som anges på http://www.novortex.com/index.php/products ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på http://www.novortex.com/index.php/products, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Novortex AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på http://www.novortex.com/index.php/products, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Novortex AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, "kakor", är små textfiler som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På http://www.novortex.com/index.php/products används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessions kakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram. Besökaren kan manuellt radera denna typ av cookie filer från sin dator. Om dessa filer raderas kan bland annat val som gjorts av besökaren på webbplatsen inte längre vara sparande vid nästa besök.

Tvist
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Uppsala Tingsrätt.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Detta avtal gäller från och med 2013-08-08

E-avtalet Köpvillkor - Versionsnummer: 304-77-352